Auscultatie: definitie, doel, procedure en meer

Wat is auscultatie? Auscultatie is een medische term voor het gebruik van een stethoscoop om naar geluiden in uw lichaam te luisteren. Deze eenvoudige test brengt geen risico's of bijwerkingen met zich mee. Waarom wordt auscultatie gebruikt? Abnormale geluiden kunnen wijzen op problemen in deze gebieden: longen buik hart grote bloedvaten Mogelijke problemen kunnen zijn: onregelmatige hartslag Ziekte van Crohn pus of ophoping... Meer Auscultatie: definitie, doel, procedure en meer