Spraakstoornissen: oorzaken, tekenen en diagnose

Wat zijn spraakstoornissen? Spraakstoornissen kunnen van invloed zijn op de manier waarop een persoon geluiden maakt om woorden te vormen. Bepaalde stemstoornissen kunnen ook als spraakstoornissen worden beschouwd. Een van de meest voorkomende spraakstoornissen is stotteren. Andere spraakstoornissen zijn apraxie en dysartrie. Apraxie is een motorische spraakstoornis die wordt veroorzaakt door schade aan delen van de hersenen die verband houden met spraak. Dysartrie… Meer Spraakstoornissen: oorzaken, tekenen en diagnose