Flexor Digiti Minimi Brevis (ramię) Anatomia, funkcja i schemat Mapy ciała

Zginacz digiti minimi brevis (ramię) to mięsień, który pomaga zgiąć piąty palec ramienia. Postać znana jest również jako różowy palec. Temu działaniu przeciwstawia się extensor digiti minimi, który przedłuża różową. Mięsień pochodzi z kości hamat. Rozciąga się do jego wstawienia na piątej cyfrze. W szczególności mięsień przyczepia się do łokciowej strony palca, w pobliżu kości pierścieniowej paliczka palca. Mięsień otrzymuje dopływ tlenu z tętnicy łokciowej. Sygnały z mózgu docierają do mięśni poprzez głęboką gałąź nerwu łokciowego. Niektórzy ludzie rodzą się bez zgięcia digita minimi brevis (ramię). W takich przypadkach porywacz digiti minimi w pobliżu rekompensuje nieobecność, zwiększając rozmiar.