Podrijetlo, funkcija i definicija mišića Brachioradialis | Karte tijela

Brachioradialis mišić nalazi se u podlaktici. Omogućuje fleksiju lakatnog zgloba. Mišić također pomaže pronaciji i supinaciji podlaktice. Ova dva pokreta omogućuju okretanje podlaktice i ruke tako da je dlan okrenut prema gore ili prema dolje. Ruke su jedini dio tijela s ovom sposobnošću. Mišić potječe od bočnog suprakondilarnog grebena nadlahtnice. Ovaj grubi rub nalazi se na donjem kraju nadlahtnice. Odatle brachioradialis putuje dužinom podlaktice. Umeta se u udaljeni polumjer, na koštanoj projekciji poznatoj kao radijalni stiloidni postupak. Za kisik s kisikom, brachioradialis mišić oslanja se na usluge radijalne rekurentne arterije. Ova se arterija odvaja od radijalne arterije odmah ispod lakta. Radijalni živac inervira mišić. Mišić dijeli ovaj živac s mišićima tricepsa, anconeusa i extensis carpi radialis longus.