Anatómia, funkcia a schéma uzatváracej tepny Telové mapy

Uzáverová tepna, ktorá sa oddeľuje od vnútornej bedrovej tepny, prebieha pozdĺž panvovej steny. Prechádza do hornej časti fólie, ktorá je otvorom pre krvné cievy a nervy medzi sedacou kosťou a lonovou kosťou, ktorá sa nachádza v dolnej časti panvy. Obturátorová artéria však vychádza z panvovej dutiny cez obturátorový kanál, malý otvor v spojivovom tkanive, ktorý pokrýva… Viac Anatómia, funkcia a schéma uzatváracej tepny Telové mapy

Anatómia, schéma a funkcia tela Telové mapy

V spodnej časti mozgu sú pravé a ľavé telá cicavcov. Majú tiež latinský názov corpus mamillare. Každé „telo“ má okrúhly a hladký tvar. Sú súčasťou limbického systému. Každé telo cicavca je spojené precum, talamom a ďalšími časťami, ktoré tvoria väčšiu časť mozgu dioencefala. Tieto telá sú priamo spojené s mozgom a… Viac Anatómia, schéma a funkcia tela Telové mapy