UMENIE pre HIV: Pochopenie antiretrovírusovej terapie

O umení Krátko po objavení HIV v roku 1981 boli ľudia žijúci s HIV oboznámení s rôznymi terapiami pomocou jediného lieku. To zahŕňa liek azidotymidín (AZT). Napriek počiatočnému úspechu sa tieto „monoterapie“ ukázali ako neúčinné pri spomaľovaní progresie vírusu. Toto zlyhanie bolo spôsobené schopnosťou HIV rýchlo si vytvoriť rezistenciu voči týmto liekom pomocou jednotlivých liekov. Iné… Viac UMENIE pre HIV: Pochopenie antiretrovírusovej terapie