Núdzová antikoncepcia: Kde je dostupná?

Zmena pravidiel núdzovej antikoncepcie Pravidlá a predpisy upravujúce núdzovú antikoncepciu (EC) sa veľa zmenili. V júni 2013 americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) schválil neobmedzený predaj jednej značky núdzovej antikoncepcie, plán B. Vo väčšine štátov majú ženy a muži prístup k niekoľkým rôznym značkám a typom núdzovej antikoncepcie, ale kto si ich môže kúpiť ( Viac Núdzová antikoncepcia: Kde je dostupná?