Chronické stavy a zmeny liekov

Zdieľať na Pintereste Kerry Ann Sheehan z Fitchburgu v štáte Massachusetts stratí prístup k špecializovanému ošetrovateľskému tímu, ktorý nakoniec vytvorila na liečbu svojho Ehlers-Danlosovho syndrómu (EDS) a súvisiacich stavov. Hlavné zmeny programu MassHealth, Mascachusetts 'Medicaid, nadobudli účinnosť 1. marca. Ako používateľ MassHealth som bol v decembri informovaný, že už nebudem partnerom… Viac Chronické stavy a zmeny liekov