Pôvod, funkcia a anatómia extenzorového svalu Digitorum Mapy tela

Extensor digitorum communis sval (tiež nazývaný „extensor digitorum communis“) je jedným z kľúčových svalov na zadnej strane predlaktia. Sval digitorum extensor pomáha pri pohyboch kĺbov a lakťov. Poskytuje tiež predĺženie pre prsty 2 až 5, ako aj pre ruku a zápästie. Sval pochádza z laterálneho epikondylu a potom sa delí na štyri samostatné… Viac Pôvod, funkcia a anatómia extenzorového svalu Digitorum Mapy tela

Pôvod, funkcia a anatómia hlavných svalov Mapy tela

Hlavný sval teres je jedným zo šiestich svalov v skupine skapulohumerálnych svalov. Sval sa nachádza na spodnej strane nadlaktia, v oblasti medzi ramenom a lakťom. Má plochý tvar a zásobuje ním nervy z dolného subkapilárneho nervu. Tepny privádzajú krv a kyslík do svalov. Sval sa nachádza v blízkosti malého svalu teres, ktorý je primárnym svalom… Viac Pôvod, funkcia a anatómia hlavných svalov Mapy tela

Pôvod, funkcia a umiestnenie m. Vastus Lateralis Mapy tela

Na boku stehna sa nachádza m. vastus lateralis. Tento sval je najväčší zo skupiny kvadricepsov (často nazývaných štvorhlavé svaly), ktorá zahŕňa aj priamy stehenný sval, vastus intermedius a vastus medialis. Súhrnne je štvorhlavý sval stehna najväčší v ľudskom tele a jeho účelom je predĺžiť koleno. Špecifickou úlohou m. vastus lateralis je predĺžiť predkolenie a umožniť telu... Viac Pôvod, funkcia a umiestnenie m. Vastus Lateralis Mapy tela

Pôvod, funkcia a anatómia bicepsu femoris Mapy tela

Biceps femoris je biceps umiestnený na zadnej strane stehna. Skladá sa z dvoch častí: dlhej hlavy, pripevnenej k sedacej kosti (spodnej a zadnej časti bedrovej kosti) a krátkej hlavy, ktorá je pripevnená k stehennej kosti. Dlhá hlava je súčasťou svalovej skupiny dolnej časti nohy, ktorá zaberá zadnú časť stehna. Kĺby kolenných svalov možno považovať za predĺženie stehna. … Viac Pôvod, funkcia a anatómia bicepsu femoris Mapy tela

Assana: Význam, pôvod a pohlavie mena

Meno Assana je írske detské meno. Význam Assana Írsky význam Assana je: Paul Assana Waterfall Tradične je meno Assana ženské meno. Jazyková analýza Assana Meno Assana má 3 slabiky. Meno Assana sa začína písmenom A. Mená bábätiek, ktoré znejú ako Assana: Achan, Achen, Aegeon, Agamemnon, Aghna, Aiken, Ajana, Akama, Akasma, Akim Mená bábätiek, ktoré sú podobné... Viac Assana: Význam, pôvod a pohlavie mena

Pôvod, funkcia a anatómia semimembranózneho svalu Mapy tela

Semimembranózny sval je jedným z troch svalov, ktoré tvoria koleno. Nachádza sa na zadnej strane stehna a vykonáva sa od spodnej časti panvy (presnejšie hľuzy sedacej kosti) po zadnú časť holennej kosti, jednej z kostí, ktoré tvoria dolnú časť nohy. Semimembranózny sval je pripojený k panve a holennej kosti prostredníctvom šliach. Sval má niekoľko funkcií, vrátane umožnenia ohýbania nohy... Viac Pôvod, funkcia a anatómia semimembranózneho svalu Mapy tela

Funkcia, pôvod a anatómia m. Orbicularis Oculi Mapy tela

Sval orbicularis oculi je jednou z dvoch hlavných zložiek, ktoré tvoria jadro očného viečka, a druhou je tarzálna platnička. Sval orbicularis oculi sa skladá z vlákien kostrového svalstva a prijíma nervy z tváre. Dôležitý je sval vo výraze tváre. Sval orbicularis oculi sa nachádza tesne pod povrchom kože, okolo očí. Jeho funkciou je zatvoriť očné viečko... Viac Funkcia, pôvod a anatómia m. Orbicularis Oculi Mapy tela

Pôvod, pôvod, funkcia a definícia vonkajšieho svalu Mapy tela

Vonkajší šikmý sval je jednou z najväčších častí oblasti trupu. Každá strana tela má vonkajší šikmý sval. Vonkajší šikmý sval je jedným z najvzdialenejších brušných svalov, ktorý sa rozprestiera od spodnej polovice rebier okolo a dole k panve. Jeho najspodnejšia časť sa pripája k hornému rohu panvy (nazývaný hrebeň bedrovej kosti), dolná predná časť panvy (pubis)… Viac Pôvod, pôvod, funkcia a definícia vonkajšieho svalu Mapy tela

Anatómia, pôvod a funkcia Achillovej šľachy Mapy tela

Kalkaneálna šľacha, známa aj ako Achillova šľacha, je zadná šľacha nôh – vláknité spojivové tkanivo, ktoré spája svaly na zadnej strane nôh. Vyskytuje sa vtedy, keď sa šľachový sval soleus spája so šľachou gastrocnemia. Svaly gastrocnemius (lýtka) a soleus sú súčasťou skupiny povrchovej placenty, ktorá obsahuje aj svaly popliteus a plantaris. Táto skupina sa nachádza v zadnej časti… Viac Anatómia, pôvod a funkcia Achillovej šľachy Mapy tela

Funkcia, pôvod a anatómia Gracilisových svalov Mapy tela

Sval Gracilis je jedným zo svalov umiestnených v slabinách. Začína na vonkajšom bode ischiopubického ramena (na lonovej kosti) a siaha k hornej mediálnej (strednej) osi holennej kosti alebo stehennej kosti. Gracilis je zodpovedný za addukciu bedra a pomáha pri ohýbaní kolena. Addukcia znamená, že časť tela sa pohybuje zvonku smerom k stredu tela. V tomto … Viac Funkcia, pôvod a anatómia Gracilisových svalov Mapy tela