Skóre Maddrey: Pochopenie vášho skóre alkoholu pri hepatitíde

Definícia skóre Maddrey sa tiež nazýva Maddreyova diskriminačná funkcia, MDF, mDF, DFI alebo len DF. Je to jeden z viacerých nástrojov alebo výpočtov, pomocou ktorých môžu lekári určiť ďalší postup liečby na základe závažnosti alkoholickej hepatitídy. Alkoholická hepatitída je typ pečene súvisiacej s alkoholom. Je to spôsobené nadmernou konzumáciou alkoholu. Až 35 percent… Viac Skóre Maddrey: Pochopenie vášho skóre alkoholu pri hepatitíde