Anatómia, funkcia a schéma pravej koliky Telové mapy

Pravá koliková artéria vychádza priamo z hornej mezenterickej artérie (SMA) alebo bežnejšie zo spoločného kmeňa z SMA, ktorý je zdieľaný s ileologickou artériou. SMA je jednou z troch hlavných tepien, ktoré dodávajú krv do hrubého čreva.

Po oddelení od SMA sa pravá koliková artéria rozdelí na hrubé črevo, čím sa vytvorí zostupná artéria (ktorá sa spája s ileologickou artériou) a ascendentná artéria (ktorá sa spája so strednou kolikou). Jeho zostupná vetva zásobuje spodnú časť stúpajúceho stĺpca a stúpajúca vetva hornú časť. Hrubé črevo je časť hrubého čreva, ktorá sa pohybuje pozdĺž pravej strany tela. Odstraňuje časti trávenej potravy vodou, niektorými živinami a elektrolytmi.

Pravá koliková artéria, stredná koliková artéria a ileokolická artéria sa nakoniec spoja do formácie známej ako marginálna artéria hrubého čreva alebo marginálna artéria Drummond. Táto artéria prebieha pozdĺž vnútornej hranice hrubého čreva a zahŕňa vetvy ľavej kolikovej artérie vychádzajúcej z dolnej mezenterickej artérie.