Anatómia, funkcie a definícia cystických kanálikov Mapy tela

Cystický kanál spája hornú časť hrdla žlčníka so spoločnými pečeňovými kanálikmi. Potom sa pripojí k spoločnému žlčovodu, ktorý sa stretáva s pankreatickým vývodom pred vyprázdnením do dvanástnika. U priemerného dospelého je cystický kanál dlhý štyri centimetre.

Žlčník ukladá žlč, ktorá sa tvorí v pečeni. Na vstup do dvanástnika musí žlč putovať zo žlčníka cez špirálovú chlopňu cystického kanálika a do spoločného žlčovodu. Spolu s tekutinou z pankreasu vstupuje žlč cez ampulku s ohňom do dvanástnika.

Hoci pre cystické vývody neexistuje žiadne iné využitie, zdravotné problémy môžu vyústiť do rozvoja obštrukcie. Ak sa žlčové kamene vložia do špirálovej chlopne alebo iných častí kanálika, pohyb žlče je zablokovaný alebo úplne zablokovaný. Ak k tomu dôjde, žlč bude zachytená vo vnútri žlčníka. Žlč sa bude hromadiť až do bodu, kedy sa žlčník nafúkne. V najhoršom prípade dôjde k prasknutiu žlčníka, čo vedie k núdzovej chirurgickej situácii.