Anatómia, funkcia a diagram Fibularis Longus Mapy tela

Fibularis longus, tiež nazývaný peroneus longus, je sval vo vonkajšej oblasti ľudskej nohy, ktorý sa ohýba (ohýba smerom von) a ohýba členok.

Sval je pripojený k hlave fibuly a riadi fibulárny nerv. Má dĺžku fibuly a nakoniec sa zmení na šľachu na laterálnom malleole (kostný výbežok na vonkajšom okraji členka). Rozširuje sa na spodnú stranu chodidla a pripája sa k prvým metatarzálnym a mediálnym cinoformným kostiam. Fibularis longus spolupracuje so šľachami peroneálnej sietnice a pomáha stabilizovať nohy v hornej časti chodidla. Prívod krvi do tohto svalu zabezpečuje fibulárna artéria.