Anatómia, funkcie a schéma nervových gluteálnych polí Mapy tela

Dolná gluteálna artéria dodáva kyslík do krvi gluteusových svalov (zadok) a bedrových kĺbov. Táto tepna tiež klesá do oblasti stehien na nohách pred rozvetvením do sedacej tepny.

Tepna je krvná cieva, ktorá prenáša krv zo srdca do všetkých oblastí tela. Tepny sú tubulárneho tvaru a majú elastické, svalové steny, ktoré sa sťahujú a rozširujú, aby tlačili krv cez telo.

Dolná gluteálna artéria je menšia z dvoch hlavných vetiev artérií, ktoré oddeľujú vnútornú iliakálnu artériu, ktorá dodáva krv do celej gluteálnej oblasti. Táto tepna je pomenovaná podľa jej blízkosti k gluteusovým svalom.

Dolná gluteálna artéria začína v panve, tesne pod piriformis, čo je sval umiestnený v zadku, ktorý sa spája s bokom. Prechádza väčším sedacím otvorom - veľkou medzerou v panve na každej strane krížovej kosti - a ide do horného gemellu, čo je sedací sval umiestnený pod piriformis. Potom sa šíri smerom nahor a rozvetvuje sa na gluteus maximus (najväčší sval zadku) a ďalšie svaly. Menšie vetvy dolnej gluteálnej artérie mediálne prechádzajú do kože pokrývajúcej kostrč alebo dolnú časť nohy.