Definícia, funkcia a anatómia malleusových kostí Mapy tela

Malleus je najvzdialenejšia a najväčšia z troch malých kostí v strednom uchu a u typického dospelého človeka dosahuje priemernú dĺžku asi osem milimetrov.

Neoficiálne sa mu hovorí kladivko, vďaka tomu, že kosť má tvar kladiva alebo malej kostičky spojenej s uchom. Pozostáva z hlavy, krku, predného výbežku, laterálneho výbežku a manubria.

Keď zvuk dosiahne typickú membránu (bubienok), malleus prenáša tieto zvukové vibrácie z bubienka na incusor a následne na schody, ktoré sú spojené s oválnym okienkom. Pretože malleus priamo súvisí s bubienkom, je nepravdepodobné, že by bol príčinou straty sluchu.

V prípade atikoantrálnej choroby, zápalových ochorení stredného ucha, ostikulárneho reťazca (malleus, incus a stapes) je často postihnutý abnormálny rast kože, ktorý sa nazýva choleslet. To môže spôsobiť stratu sluchu. Na odstránenie všetkých cholesteatómov môže byť potrebné odstrániť krtek alebo inkus. V takýchto prípadoch môže byť potrebná ďalšia operácia na zotavenie.