Diagram, anatómia a model chrbtice Mapy tela

Chrbtica, tiež známa ako chrbtica, je pružný stĺpec, ktorý uzatvára miechu a podopiera hlavu. Skladá sa z rôznych skupín stavcov a je rozdelená do piatich rôznych oblastí. Medzi každým stavcom sa nachádza vnútorný disk. Na každom disku sa nachádza želatínová látka nazývaná nucleus pulposus, ktorá umožňuje odpruženie chrbtice. Chrbty sú naukladané na seba v skupinách. Vertebrálne skupiny pozostávajú z:

  • 7 krčných stavcov, umiestnených v krku
  • 12 hrudných stavcov, umiestnených v hornej časti chrbta
  • 5 bedrových stavcov
  • 5 krížových stavcov
  • 4 kostrčové tŕne

Normálny dospelý má štyri zakrivenia chrbtice. Ich hlavným účelom je zarovnať hlavu s vertikálnou líniou cez panvu. Tie v hrudníku a krížovej kosti sa nazývajú kyfóza, zatiaľ čo tie v dolnej časti chrbta a krku sa nazývajú lordóza.