Pôvod, funkcia a anatómia extenzorového svalu Digitorum Mapy tela

Extensor digitorum communis sval (tiež nazývaný „extensor digitorum communis“) je jedným z kľúčových svalov na zadnej strane predlaktia. Sval digitorum extensor pomáha pri pohyboch kĺbov a lakťov. Poskytuje tiež predĺženie pre prsty 2 až 5, ako aj pre ruku a zápästie. Sval pochádza z laterálneho epikondylu a potom sa rozdelí na štyri samostatné šľachy. Šľachy prebiehajú cez obal laterálneho karpálneho väziva navrstveného medzi obalmi z vláknitého tkaniva. Štyri šľachy sa nakoniec oddelia na zadnej strane ruky a zasahujú do distálnych a stredných falangov prsta. Šľachy na štyroch prstoch sú vzájomne prepojené dvoma zakrivenými pásmi. V niektorých prípadoch môže byť prvá a druhá šľacha spojená malým priečnym pásom. Táto skupina pásiem sa nazýva sagitálne pásy. Ich funkciou je udržiavať šľachy extenzorov správne zarovnané nad hlavičkou metakarpu. To pomáha zlepšiť páku ramena.