Pôvod, funkcia a anatómia hlavných svalov Mapy tela

Hlavný sval teres je jedným zo šiestich svalov v skupine skapulohumerálnych svalov. Sval sa nachádza na spodnej strane nadlaktia, v oblasti medzi ramenom a lakťom. Má plochý tvar a zásobuje ním nervy z dolného subkapilárneho nervu. Tepny privádzajú krv a kyslík do svalov. Sval sa nachádza v blízkosti malého svalu teres, čo je primárny sval umiestnený okolo rotátorovej manžety. Teres major začína tesne pod podpazuší a končí v hornej časti ramennej kosti, veľkej kosti nadlaktia. Považuje sa za mediálny rotátor a pomáha kontrolovať určité pohyby humerusu. Sval pomáha širokému chrbtovému svalu pohybovať dolnou časťou nohy tam a späť, keď je natiahnutá, a tiež stabilizuje nadlaktie alebo nadlaktie.