Pôvod, funkcia a umiestnenie m. Vastus Lateralis Mapy tela

Na boku stehna sa nachádza m. vastus lateralis. Tento sval je najväčší zo skupiny kvadricepsov (často nazývaných štvorhlavé svaly), ktorá zahŕňa aj priamy stehenný sval, vastus intermedius a vastus medialis. Súhrnne je štvorhlavý sval stehna najväčší v ľudskom tele a jeho účelom je predĺžiť koleno. Špecifickou úlohou m. vastus lateralis je predĺžiť predkolenie a umožniť telu zdvihnúť sa z podrepu.

Na hornom konci sa sval upína na stehennú kosť; na dolnom konci sa pripája na patelu, prípadne na koleno. Svaly nôh spolu poskytujú silu a stabilitu. Poskytujú silu a absorbujú dopad každodenných aktivít, ako je chôdza, beh a skákanie.

Medzi bežné zranenia m. vastus lateralis patria natiahnutia a mŕtvice. Stres je vlastne natrhnutie svalu a môže byť dôsledkom nesprávneho rozcvičenia pred fyzickou aktivitou. Zmätok je, keď je sval stlačený na kosť a je zvyčajne výsledkom úderu, ako je poranenie modrín.