Pyrofóbia: Ako prekonať obrovský strach z ohňa

Pyrofóbia: Ako prekonať obrovský strach z ohňa

„Pyrofóbia“ je výraz pre strach z ohňa, ktorý je taký intenzívny, že ovplyvňuje fungovanie a každodenný život človeka.

Pyrofóbia je jednou z mnohých špecifických fóbií, ktoré sú typom úzkostnej poruchy. Niekto so špecifickou fóbiou má silný, iracionálny strach z niečoho, čo v súčasnej situácii predstavuje malé alebo žiadne skutočné nebezpečenstvo.

Špecifické fóbie sú celkom bežné. Odhaduje to Národný inštitút duševného zdravia (NIMH). 12.5 percent ľudia v Spojených štátoch zažijú v určitom okamihu svojho života špecifickú fóbiu.

Ľudia s pyrofóbiou môžu cítiť silnú úzkosť alebo paniku pri premýšľaní, rozprávaní alebo pri ohni.

Pokračujte v čítaní, aby ste sa dozvedeli viac o pyrofóbii, čo ju môže spôsobiť a ako ju možno liečiť.

Aké sú príznaky?

Príznaky špecifických fóbií, ako je pyrofóbia, môžu byť psychické a fyzické.

Mnohé z fyzických symptómov pyrofóbie sú podobné ako pri reakcii „bojuj alebo uteč“, a to je spôsob, akým vaše telo reaguje na hrozbu alebo stresovú situáciu.

Symptómy u detí

Deti môžu tiež zažiť pyrofóbiu. V reakcii na požiar môžu vykazovať nasledujúce príznaky:

 • plače
 • lojálni
 • zmrazenie
 • hádzať záchvat hnevu
 • odmietnutie opustiť rodičovskú stranu
 • nechce hovoriť alebo sa priblížiť k ohňu

Čo spôsobuje pyrofóbiu?

Existuje mnoho rôznych typov špecifických fóbií, ale málo sa vie o tom, čo ich spôsobuje. Príčiny môžu zahŕňať jednu z nasledujúcich alebo ich kombináciu:

Negatívna skúsenosť

Niekto s pyrofóbiou mohol mať zlú skúsenosť s ohňom, ako je spálenie, uhasenie ohňa alebo strata niečoho (napríklad domu) pri požiari.

Genetika, naučené správanie alebo oboje

jeden nedávna recenzia z 25 štúdií zistilo, že deti rodičov s úzkostnou poruchou mali väčšiu pravdepodobnosť úzkostnej poruchy ako deti, ktorých rodičia ju nemali.

Hoci sa zdá, že špecifické fóbie v rodinách fungujú, nie je jasné, či sú zdedené alebo naučené. Napríklad, ak má niekto z vašich blízkych, napríklad rodič alebo blízky, silný strach z ohňa, môžete sa tiež naučiť báť sa ohňa.

Funkcia mozgu

Každý prežívame a spracovávame strach inak. Niektorí ľudia môžu byť znepokojení viac ako iní.

Ako sa diagnostikuje pyrofóbia?

Pyrofóbia môže byť len nepríjemnosťou v tom, že môžete nájsť spôsoby, ako sa s ňou vyrovnať. Môžete sa napríklad vyhnúť udalostiam, ktoré zahŕňajú ohňostroje alebo požiare.

V niektorých prípadoch však môžu byť fóbie vážnejšie. Niekedy môžu výrazne narušiť váš pracovný, školský či domáci život.

Ak je váš strach z ohňa taký silný, že ovplyvňuje vašu schopnosť fungovať, poraďte sa so svojím lekárom. Môžu s vami spolupracovať na zhodnotení vášho stavu a vypracovať plán liečby.

Prvou časťou diagnostického procesu je rozhovor. Váš lekár sa vás opýta na vašu fóbiu a vaše príznaky. Zoberie tiež vašu lekársku a psychiatrickú anamnézu.

Váš lekár môže použiť aj diagnostické kritériá, ako napríklad Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch (DSM-5). DSM-5 vydáva Americká psychiatrická asociácia a poskytuje usmernenia na diagnostiku duševných porúch.

Aká je liečba pyrofóbie?

Existuje niekoľko možností liečby pre ľudí so špecifickými fóbiami, ako je pyrofóbia.

Vystavenie terapii

Expozičná terapia pomáha ľuďom vyrovnať sa s ich strachmi. Použite postupné, opakované vystavovanie sa tomu, čoho sa bojíte, aby ste sa naučili zvládať svoje pocity, úzkosť alebo paniku.

Ak máte pyrofóbiu, priebeh expozičnej terapie môže prebiehať takto:

 • Myslieť alebo hovoriť o ohni
 • Pozrite si obrázky alebo videá z požiaru
 • Buďte okolo ohňa na diaľku
 • Približovanie alebo zastavenie pri požiari
 • Existuje niekoľko variácií expozičnej terapie. Ten, o ktorom sme hovorili vyššie, sa nazýva odstupňovaná expozícia. Ďalším typom expozičnej terapie je povodeň, ktorá vás najskôr vystaví najťažšej úlohe.

  Kognitívno-behaviorálna terapia (CBT)

  Kognitívno-behaviorálna terapia sa často používa v spojení s expozičnou terapiou. To zahŕňa prácu so svojím terapeutom, aby ste sa naučili stratégie, ktoré vám pomôžu zvládnuť váš strach a úzkosť.

  Svoje obavy a pocity preberiete so svojím terapeutom, ktorý s vami bude úzko spolupracovať, aby vám pomohol pochopiť, ako tieto myšlienkové vzorce prispievajú k príznakom úzkosti.

  Potom budete spolupracovať so svojím terapeutom na zmene týchto myšlienkových vzorcov, aby ste znížili alebo odstránili vaše príznaky. Počas liečby váš terapeut posilní myšlienku, že objekt vášho strachu predstavuje málo a nehrozí vám žiadne nebezpečenstvo.

  Môžete sa tiež naučiť stratégie, ako zostať pokojný, keď čelíte ohňu. Príklady zahŕňajú relaxačné techniky a kontrolu dýchania.

  Lieky

  V mnohých prípadoch môže expozičná terapia a CBT účinne liečiť fóbiu. Na zníženie symptómov úzkosti sa však niekedy môžu použiť lieky.

  Niektoré príklady liekov, ktoré môže lekár predpísať na tento účel, zahŕňajú:

  • Benzodiazepíny. Sú to sedatíva, ktoré vám môžu pomôcť uvoľniť sa. Zvyčajne sa používajú krátkodobo, pretože môžu byť návykové.
  • Antidepresíva. Niektoré antidepresíva sú účinné aj pri liečbe úzkosti. Menia spôsob, akým váš mozog používa určité chemikálie, ktoré ovplyvňujú vašu náladu.
  • Beta-blokátory. Tieto lieky sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku, ale môžu tiež zmierniť príznaky úzkosti, ako je rýchly tlkot srdca alebo tras.

  Je pravdepodobné, že ak máte fóbiu

  Väčšina ľudí, ktorí majú špecifickú fóbiu, môže znížiť svoj strach správnou liečbou.

  Ak máte špecifickú fóbiu, ktorá ovplyvňuje každodenné aktivity, je dôležité vyhľadať liečbu.

  Exkurzia

  Pyrofóbia je špecifická fóbia charakterizovaná strachom z ohňa. Ľudia so špecifickými fóbiami pociťujú extrémnu, iracionálnu úroveň úzkosti z vecí, ktoré predstavujú malé alebo žiadne skutočné nebezpečenstvo.

  Zatiaľ čo pre niektorých ľudí môže byť ich pyrofóbia jednoducho nepríjemná, iní ľudia môžu pociťovať strach alebo paniku ovplyvňujúcu ich každodenné fungovanie.

  Pyrofóbiu možno účinne liečiť expozíciou, ako aj kognitívnou behaviorálnou terapiou. Ak máte ťažkú ​​pyrofóbiu, poraďte sa so svojím lekárom o možnostiach liečby.