Funkcia, pôvod a anatómia svalu Zygomaticus Mapy tela

Hlavný sval zygomaticus je sval, ktorý kontroluje výraz tváre a ťahá kútik úst nahor a von.

Hlavný sval zygomaticus začína pri lícnej kosti a siaha ku kútiku úst. Tento sval spôsobuje, že sa pri úsmeve zdvíhajú kútiky úst. Variácie zygomatického svalu spôsobujú tvorbu vrúbkov.

Hlavný zygomaticus sval je známy aj ako zygomaticus major a väčší zygomaticus sval, ako aj zygomaticus sval.

Hlavný sval zygomaticus prijíma nervy z hlavového nervu VII. Stavy, ktoré môžu ovplyvniť hlavný zygomaticus sval zahŕňajú kmene myalgie, neuromuskulárne ochorenie, tržné rany, pomliaždeniny, Bellovu obrnu, infekčnú myozitídu a myopatiu.