Medfödd binjurehyperplasi: typer, symtom och mer

Vad är medfödd binjurehyperplasi? Medfödd binjurehyperplasi (CAH) är en grupp av ärftliga sjukdomar som påverkar binjurarna. Binjurarna producerar hormonerna kortisol och aldosteron. CAH orsakas av genetisk skada som hindrar dessa körtlar från att producera dessa två hormoner i sin helhet eller i normala mängder. De har alla två körtlar, en på varje njure. Kortisol… Mer Medfödd binjurehyperplasi: typer, symtom och mer