borrelia: snabbare, billigare behandling?

Snabb behandling med antibiotika är det bästa förebyggandet mot borrelia. Nu försöker ett initiativ ledd av University of Rhode Island (URI) påskynda behandlingen av borrelia genom att tillåta farmaceuter att leverera en enda dos av doxycyklin. Detta skulle göra det möjligt för personer med fästingbett att till en början hoppa över att gå till läkaren och påbörja behandlingen snabbare. En överenskommelse om samarbete nåddes mellan Dr. Fredric... Mer borrelia: snabbare, billigare behandling?

borrelia: vanligare och farligare än du tror

I början av 1990-talet började Dr Neil Spector uppleva ovanliga symtom. Ibland slog hans hjärta 200 gånger i minuten. Han led också av förlamad trötthet och hade en så intensiv "hjärndimma" att han en gång höll en föreläsning och inte mindes den. Blodprov visade att hans kropp producerade höga nivåer av antikroppar, men... Mer borrelia: vanligare och farligare än du tror