Maddrey Score: Förstå din hepatit alkoholpoäng

Maddrey Score: Förstå din hepatit alkoholpoäng

Definitionen av Maddrey-poäng kallas även Maddrey-diskriminerande funktion, MDF, mDF, DFI eller bara DF. Det är ett av flera verktyg eller beräkningar som läkare kan använda för att bestämma nästa behandlingssteg baserat på svårighetsgraden av alkoholisk hepatit. Alkoholisk hepatit är en typ av alkoholrelaterad lever. Detta orsakas av att du konsumerar för mycket alkohol. Upp till 35 procent... Mer Maddrey Score: Förstå din hepatit alkoholpoäng