Gulsot hos barn: symtom, orsaker, huskurer och mer

Översikt Gulsot är ett leverrelaterat tillstånd som orsakar gulfärgning av huden och ögonvita, och ibland andra mindre uppenbara symtom. Även om det är ganska vanligt och tillfälligt hos nyfödda, kan gulsot hos barn vara ett tecken på ett allvarligare medicinskt problem. Gulsot är resultatet av hyperbilirubinemi, en ansamling av ett ämne som kallas bilirubin i blodomloppet. Bilirubin produceras under normala... Mer Gulsot hos barn: symtom, orsaker, huskurer och mer

Neonatal gulsot: orsaker, symtom, behandling och förebyggande

Vad är nyårsgulsot? Nyfödd gulsot är gulfärgning av barnets hud och ögon. Nyårsgulsot är mycket vanligt och kan uppstå när spädbarn har höga nivåer av bilirubin, ett gult pigment som bildas vid normal nedbrytning av röda blodkroppar. Hos äldre spädbarn och vuxna bearbetar levern bilirubin som sedan passerar genom tarmkanalen. Men levern som... Mer Neonatal gulsot: orsaker, symtom, behandling och förebyggande

Är gulsot smittsamt? Vad du behöver veta

Nej, gulsot i sig är inte smittsamt Gulsot är ett tillstånd som uppstår när för mycket bilirubin ackumuleras i kroppen - en biprodukt av nedbrytningen av röda blodkroppar. Det vanligaste symtomet på gulsot är gulfärgning av hud, ögon och slemhinnor. Gulsot är inte smittsamt, men de underliggande tillstånden som orsakar det kan vara. Låt oss ta en närmare titt. Men några av dess orsaker är infektionssjukdomar... Mer Är gulsot smittsamt? Vad du behöver veta

Gulsot av bröstmjölk: orsaker, symtom och diagnos

Vad är gulsot? Gulsot, eller gulfärgning av hud och ögon, är ett mycket vanligt tillstånd hos nyfödda. Faktum är att cirka 60 procent av nyfödda får gulsot inom några dagar efter födseln. Det kan hända när spädbarn har höga nivåer av bilirubin i blodet. Bilirubin är ett gult pigment som bildas vid nedbrytningen av röda blodkroppar. Normal, bilirubin... Mer Gulsot av bröstmjölk: orsaker, symtom och diagnos

Gul hud (gulsot): bilder, symtom, orsaker och diagnos

Gulsot "Gulsot" är en medicinsk term som beskriver gulfärgning av hud och ögon. Gulsot är ingen sjukdom i sig, men det är ett symptom på flera möjliga underliggande sjukdomar. Gulsot uppstår när det finns för mycket bilirubin i ditt system. Bilirubin är ett gult pigment som bildas genom nedbrytning av döda röda blodkroppar i levern. Normalt blir levern av med bilirubin tillsammans med den gamla röda... Mer Gul hud (gulsot): bilder, symtom, orsaker och diagnos