Hälsmärta hos barn: orsaker och behandlingar

Översikt Hälsmärta är vanligt hos barn. Även om det vanligtvis inte är allvarligt, rekommenderas korrekt diagnos och snabb behandling. Om ditt barn klagar över smärta i hälen, ömhet i baksidan av foten eller vristen, eller dunsar eller går på tårna, kan han eller hon ha en skada som t.ex. Achilles tendinit eller Severs sjukdom. Hälskador... Mer Hälsmärta hos barn: orsaker och behandlingar