Optisk nervgliom: symtom, diagnos och behandlingar

Vad är optisk nervgliom? Optisk nervgliom är en typ av hjärntumör. Det finns flera typer av hjärntumörer. Varje typ av tumör brukar kallas den celltyp den påverkar. De flesta synnervsgliom anses vara låggradiga och växer inte lika snabbt som andra typer av hjärntumörer. De är belägna i den optiska chiasmen, där den vänstra skär ... Mer Optisk nervgliom: symtom, diagnos och behandlingar

Optikusneurit: riskfaktorer, orsaker och symtom

Vad är optisk neurit? Synnerven överför visuell information från ditt öga till din hjärna. Optisk neurit (ON) är när din synnerv blir inflammerad. HAN kan plötsligt bli inflammerad av infektion eller nervsjukdom. Inflammation orsakar vanligtvis tillfällig synförlust som vanligtvis bara uppstår på ett öga. De med ON upplever ibland smärta. … Mer Optikusneurit: riskfaktorer, orsaker och symtom