Pyrofobi: Hur man övervinner den överväldigande rädslan för eld

"Pyrofobi" är ett uttryck för rädslan för eld som är så intensiv att den påverkar en persons funktion och dagliga liv. Pyrofobi är en av många specifika fobier, som är en typ av ångestsyndrom. Någon med en specifik fobi har en stark, irrationell rädsla för något som utgör liten eller ingen verklig fara i den aktuella situationen. Specifika fobier är ganska... Mer Pyrofobi: Hur man övervinner den överväldigande rädslan för eld