Levator Ani muskelanatomi, funktion och diagram Kroppskartor

Levator Ani muskelanatomi, funktion och diagram Kroppskartor

Ani levator muskel består av puborectalis, pubococcygeus och iliococcygeus muskler. Ani levator muskler fungerar som stödjande strukturer i urinkontroll.

Förutom urinblåsan, urinröret och prostata (hos män) spelar levator ani-muskeln en viktig roll för att stödja bäckenorganen och har även en viktig funktion för att förhindra urininkontinens, vilket är oavsiktlig utsläpp av urin från urinblåsan. Detta hälsotillstånd är vanligt bland kvinnor efter förlossningen och äldre.

Ett av sätten som levator ani-muskeln kan skadas på är genom vaginal förlossning (för kvinnor). Ofta tappar denna muskel styrka och funktioner efter förlossningen, och ökar ytterligare hos kvinnor som har fött tre eller fler barn.