Ryggdiagram, anatomi och modell Kroppskartor

Ryggraden, även känd som ryggraden, är en flexibel pelare som stänger ryggmärgen och stödjer huvudet. Den består av olika grupper av kotor och är indelad i fem olika områden. En inre disk finns mellan varje kota. En gelatinös substans som kallas nucleus pulposus kan hittas på varje skiva, vilket gör att ryggraden kan dämpas. Ryggarna är staplade ovanpå varandra i grupper. Kotgrupper består av:

  • 7 halskotor, belägna i nacken
  • 12 bröstkotor, belägna i övre delen av ryggen
  • 5 ländkotor
  • 5 sakrala kotor
  • 4 svanskotor

En normal vuxen har fyra krökningar i ryggraden. Deras huvudsakliga syfte är att rikta in huvudet med en vertikal linje genom bäckenet. De i bröstet och korsbenet kallas kyfos, medan de i nedre delen av ryggen och nacken kallas lordos.