Medijana bazilika anatomije, funkcije i dijagrama | Karte tijela

Medijalna bazilikalna vena naziva se i medijalnom kubitalnom venom. Nalazi se u gornjem udu. Najčešće se koristi za uzimanje krvi ili venepunkcije, a vez je za bazilikalne i cefalične vene. Cefalična vena je druga vena koja se nalazi u gornjem udu, a naziva se i antekubitalna vena. Komunicira kroz lakat s medijalnom bazilikalnom venom do … Opširnije Medijana bazilika anatomije, funkcije i dijagrama | Karte tijela