Testovi za bipolarne poremećaje: skrining test, dijagnoza i rezultati

Pregled Bipolarni poremećaj ranije se zvao manični-depresivni poremećaj. Riječ je o poremećaju u mozgu koji kod čovjeka doživljava ekstremne visoke, a u nekim slučajevima i ekstremne najniže raspoloženje. Ti pomaci mogu utjecati na sposobnost osobe da obavlja svakodnevne zadatke. Bipolarni poremećaj je dugotrajno stanje koje se obično dijagnosticira u kasnoj adolescenciji ili ranoj odrasloj dobi. … Opširnije Testovi za bipolarne poremećaje: skrining test, dijagnoza i rezultati