DBT: Vještine, tehnike dijalektičke bihevioralne terapije, što liječi

Što je DBT? DBT se odnosi na dijalektičku bihevioralnu terapiju. To je pristup terapiji koji vam može pomoći da se naučite nositi s teškim emocijama. DBT potječe iz rada psihologinje Marsha Linehan, koja je radila s ljudima koji žive s pograničnim poremećajem ličnosti (BPD) ili su u tijeku razmišljanja o samoubojstvu. Danas se još uvijek … Opširnije DBT: Vještine, tehnike dijalektičke bihevioralne terapije, što liječi