Sukobni dokaz uloge bakra u Alzheimerovoj bolesti

Nova istraživanja pokazuju da je bakar jedan od glavnih okolišnih čimbenika odgovornih za Alzheimerovu bolest. Ovo je u sukobu s istraživanjima iz početka ove godine koja sugeriraju da metal štiti od ovog uobičajenog oblika demencije. Bakrov odnos prema Alzheimerovoj bolesti vruće je osporavan problem na području neurologije, jer stručnjaci pokušavaju pronaći odgovarajuće liječenje – a … Opširnije Sukobni dokaz uloge bakra u Alzheimerovoj bolesti