Razumijevanje dvostrukih prihvatljivih planova posebnih potreba Medicare

Medicareov dvostruki prihvatljivi plan posebnih potreba (D-SNP) je Medicare Advantage plan dizajniran tako da osigura posebno pokrivanje za ljude koji su upisani u Medicare (dijelovi A i B) i Medicaid. Ovi planovi pomažu ljudima s najvišim potrebama da pokriju troškove iz svog džepa za koje bi inače mogli biti odgovorni u okviru tradicionalnih programa Medicare. … Opširnije Razumijevanje dvostrukih prihvatljivih planova posebnih potreba Medicare