Electra kompleks: definicija, Freud, primjeri, simptomi i još mnogo toga

Definicija Kompleks Electra izraz je koji se koristi za opisivanje ženske verzije Edipovog kompleksa. Uključuje djevojčicu, staru između 3 i 6 godina, koja se podsvjesno seksualno veže za oca i sve je više neprijateljski nastrojena prema majci. Carl Jung je teoriju razvio 1913. godine. Podrijetlo teorije Sigmund Freud, koji je razvio Edipovu složenu teoriju, prvi … Opširnije Electra kompleks: definicija, Freud, primjeri, simptomi i još mnogo toga