Operacija za feminizaciju lica: muškarac do žena, vrijeme oporavka, trošak

Što je operacija feminizacije lica? Operacija feminizacije lica ili FFS je operacija koja uključuje kozmetičku izmjenu vaših karakteristika lica. Cilj je ublažiti maskulinizirana obilježja u oblik koji se obično prepoznaje kao ženski. FFS obično provode transrodne žene ili dodijeljeni muškarci po rođenju (AMAB) ne-binarni trans ljudi. Može se dopasti i ženama cisgender. FFS je prilagođen … Opširnije Operacija za feminizaciju lica: muškarac do žena, vrijeme oporavka, trošak