Fosfatidilholin: Prednosti, nuspojave i još mnogo toga

Što je? Fosfatidilholin (PC) je fosfolipid povezan na čestice holina. Fosfolipidi sadrže masne kiseline, glicerol i fosfor. Fosforni dio fosfolipidne tvari – lecitin – sastoji se od računala. Iz tog razloga, izrazi fosfatidilholin i lecitin često se upotrebljavaju naizmjenično, iako se razlikuju. Hrana koja sadrži lecitin su najbolji prehrambeni izvori računala. Iako se PC tradicionalno … Opširnije Fosfatidilholin: Prednosti, nuspojave i još mnogo toga