Gleevec: Lijek protiv raka rak?

To je lijek koji održava ljude s kroničnom mijeloičnom leukemijom na životu. Istraživači sada samo ogrebaju površinu potencijala Glejevca i drugih droga poput njega. Prije 2001. manje od 1 od 3 ljudi s kroničnom mijeloičnom leukemijom (CML) preživio je više od pet godina nakon dijagnoze. Potom je došao Gleevec. Gleevec je zaštitno ime imatinib mesilata. … Opširnije Gleevec: Lijek protiv raka rak?