Govorni poremećaji: uzroci, znakovi i dijagnoza

Što su poremećaji govora? Poremećaji govora mogu utjecati na način na koji osoba stvara zvukove da oblikuje riječi. Određeni poremećaji glasa mogu se smatrati i poremećajima govora. Jedan od najčešće iskusnih poremećaja govora je mucanje. Ostali poremećaji govora uključuju apraksiju i disartriju. Apraxia je motorički poremećaj govora uzrokovan oštećenjem dijelova mozga povezanih s govorom. Disartrija … Opširnije Govorni poremećaji: uzroci, znakovi i dijagnoza