DNK istraživanje: kodiranje medicinske evidencije

Godine 1878. serija fotografija jahača na njegovom galopirajućem konju pretvorena je u prvi film s naslovom "Galopirajućeg konja". Nedavno su istraživači sa Sveučilišta Harvard uspjeli ponovno stvoriti ovu klasičnu pokretnu sliku u DNK bakterije E. coli. Tako je. Oni su kodirali film u bakterije. Slike i druge informacije već su kodirane u bakterije godinama. Međutim, … Opširnije DNK istraživanje: kodiranje medicinske evidencije