Krabbeova bolest: uzroci, simptomi i dijagnoza

Što je Krabbeova bolest? Krabbeova bolest je rijedak i obično smrtonosan poremećaj živčanog sustava. To je naslijeđena genetska bolest, što znači da se prenosi i u obiteljima. Osobe s Krabbeovom bolešću nisu u stanju stvoriti dovoljno tvari koja se zove galaktozilkeramidaza, a koja je potrebna za stvaranje mijelina. Mijelin je materijal koji vaše tijelo koristi … Opširnije Krabbeova bolest: uzroci, simptomi i dijagnoza