Lepidopterofobija: simptomi, uzroci i liječenje

Lepidopterofobija što znači Lepidopterofobija je strah od leptira ili moljaca. Dok neki ljudi mogu imati blagi strah od ovih insekata, fobija je kada imate pretjeran i iracionalan strah koji ometa vaš svakodnevni život. Lepidoterofobija je izražena lep-ah-dop-ter-a-pho-bee-ah. Koliko je česta ova fobija? Točna prevalenca lepidoterofobije nije poznata. Općenito, specifične fobije poput ove se javljaju u … Opširnije Lepidopterofobija: simptomi, uzroci i liječenje