Livers je biotehnički za transplantaciju

Za deset godina ili manje, čekanje na transplantaciju jetre bit će prošlost. Ostali organi će vjerojatno slijediti. Sve je to nada nekih istraživača. Nova dostignuća u nizu različitih istraživačkih projekata ubrzavaju vremensku traku do dana kada se nova jetra može uzgajati u laboratoriju i presaditi pacijentu koji čeka. Istraživači očekuju da će to moći postići … Opširnije Livers je biotehnički za transplantaciju