Neuspjeh u napredovanju: simptomi, uzroci i liječenja

Pregled Kaže se da dijete nema uspjeha kad ne ispunjava priznate standarde rasta. Neuspjeh u napredovanju nije bolest ili poremećaj. Umjesto toga, opisuje situaciju u kojoj je dijete pothranjeno. Ili ne primaju ili nisu u stanju preraditi dovoljno kalorija. Primjer neuspjeha u napredovanju bilo bi dijete koje uporno ispod standardnog raspona težine za svoju dob. … Opširnije Neuspjeh u napredovanju: simptomi, uzroci i liječenja