Koja je razlika između psihologa i psihijatra?

Sličnosti i razlike Njihovi naslovi zvuče slično, a oboje su obučeni za dijagnosticiranje i liječenje osoba s mentalnim stanjem. Ipak psiholozi i psihijatri nisu isto. Svaki od ovih stručnjaka ima različitu obrazovnu pozadinu, obuku i ulogu u liječenju. Psihijatri imaju medicinsku diplomu zajedno s naprednom kvalifikacijom iz prebivališta i specijalnošću iz psihijatrije. Oni koriste terapiju … Opširnije Koja je razlika između psihologa i psihijatra?