Antibiotici koji se koriste u stočarstvu predstavljaju rizik za zdravlje djece

Primjena antibiotika u životinjama koje proizvode hranu dovela je do većeg rizika od opasnih po život infekcija u male djece – i dramatično smanjila sposobnost lijeka za liječenje tih infekcija. Ta je opasnost predmet a izvješće objavljeno danas u časopisu Pediatrics, časopis Američke akademije za pedijatriju (AAP). Dr. Jerome A. Paulson, vodeći autor i AAP-ov … Opširnije Antibiotici koji se koriste u stočarstvu predstavljaju rizik za zdravlje djece

Ograničavanje antibiotika u stočarstvu smanjilo bi rastuće MRSA infekcije

Nepotrebna studija koja povezuje stoku s bakterijama otpornim na antibiotike pojačava napore jedne kongresnice da ograniči upotrebu antibiotika na farmama. Studija objavljena u časopisu EMBO Molekularna medicina istražio vezu između Stafilokokni aureus otporan na meticilin (MRSA)– potencijalno smrtonosno stanje koje obično započinje kožnom infekcijom – a ima slične karakteristike i kod ljudi i u stoci. … Opširnije Ograničavanje antibiotika u stočarstvu smanjilo bi rastuće MRSA infekcije