Levator Ani kas anatomisi, işlevi ve şeması Vücut haritaları

Ani levator kası, puborektal, pubokoksigeus ve iliokoksigeus kaslarından oluşur. Ani levator kasları, idrar kontrolünde destekleyici yapılar olarak görev yapar. Erkeklerde mesane, üretra ve prostata ek olarak, levator ani kası pelvik organları desteklemede hayati bir rol oynar ve ayrıca idrarın istem dışı olarak boşaltılması olan idrar kaçırmayı önlemede önemli bir işlevi vardır. Daha Levator Ani kas anatomisi, işlevi ve şeması Vücut haritaları

Boyun kası anatomisi, fonksiyonları ve şemaları Vücut haritaları

Yüzeysel kaslar Kaslar cildin yüzeyine en yakın olanlardır ve genellikle vücut hareketleri yaparken görülebilir. Boyundaki çoğu, başın sabitlenmesine veya hareket ettirilmesine yardımcı olur. Bazıları da yüz ifadeleri yaratır. Yelpaze şeklindeki trapez kasları, kafatasının arkasından sırtın ortasına, omurga boyunca uzanır ve omuzların üzerine uzanır. Bu kaslar boyun kalçasını… Daha Boyun kası anatomisi, fonksiyonları ve şemaları Vücut haritaları

Kaçıran Digiti Minimi (Ayak) Anatomisi, İşlevi ve Şeması Vücut haritaları

Ayağın dış sınırı boyunca yer alan abdüktör digiti minimi (ayak), merkezi kenarını lateral plantar sinirler ve damarlarla paylaşan bir kastır. Kas, kemikli kemikte (topuk kemiğinin arkası) ve plantar aponevrozda (ayak tabanları boyunca uzanan kalın, bağ dokusu) başlar. Digiti minimi abdüktör, birinci falanksın tabanındaki fibula (dış) tarafa yerleştirilir… Daha Kaçıran Digiti Minimi (Ayak) Anatomisi, İşlevi ve Şeması Vücut haritaları

Omurga diyagramı, anatomi ve model Vücut haritaları

Omurga olarak da bilinen omurga, omuriliği kapatan ve başı destekleyen esnek bir kolondur. Farklı omur gruplarından oluşur ve beş farklı alana ayrılır. Her omur arasında bir dahili disk bulunur. Her diskte, omurganın yastıklanmasını sağlayan çekirdek pulposus adı verilen jelatinli bir madde bulunabilir. Omurga… Daha Omurga diyagramı, anatomi ve model Vücut haritaları

Ekstansör kasın kökeni, işlevi ve anatomisi Digitorum Vücut haritaları

Ekstansör digitorum communis kası (“extensor digitorum communis” olarak da adlandırılır), önkolun arkasındaki kilit kaslardan biridir. Digorum ekstansör kası eklem ve dirsek hareketlerine yardımcı olur. Ayrıca 2 ila 5 arasındaki parmakların yanı sıra el ve bilek için bir uzatma sağlar. Kas lateral epikondilden köken alır ve daha sonra dörde bölünür. Daha Ekstansör kasın kökeni, işlevi ve anatomisi Digitorum Vücut haritaları

Fibularis Longus'un anatomisi, işlevi ve şeması Vücut haritaları

Peroneus longus olarak da adlandırılan fibularis longus, insan bacağının dış bölgesinde yer alan ve ayak bileğini büken (dışa doğru bükülen) bir kastır. Kas fibula kafasına bağlıdır ve fibular siniri kontrol eder. Bir fibula uzunluğundadır ve sonunda lateral malleolde (ayak bileğinin dış kenarındaki kemikli çıkıntı) bir tendona dönüşür. Uzanır… Daha Fibularis Longus'un anatomisi, işlevi ve şeması Vücut haritaları

Servikal omurganın anatomisi, diyagramı ve işlevi Vücut haritaları

Servikal omurga, omurga içinde en küçük ve en üstte yer alan yedi omurdan oluşur. Omurlar birlikte kafatasını destekler, omurgayı hareket ettirir ve beyne bağlı bir sinir demeti olan omuriliği korur. Yedi servikal omurun tümü numaralandırılmıştır. Sütundaki ilk omur (kafatasına en yakın olan) C1, atlas olarak da bilinir. C2, altındaki omur,… Daha Servikal omurganın anatomisi, diyagramı ve işlevi Vücut haritaları

Çölyak Gövdesinin Anatomisi, Şeması ve İşlevi Vücut haritaları

Abdominal aortun ilk büyük dalı olan çölyak hastalığının gövdesi, mide, dalak, karaciğer, yemek borusu ve ayrıca pankreas ve duodenumun bölümlerine oksijen açısından zengin kan sağlamaktan sorumludur. Üst ve alt mezenterik arterlerle birlikte karın boşluğundaki en büyük arter olan abdominal aortun üç frontal dalından biridir. Çölyak hastalığının gövdesi üç arterden sadece biri olmasına rağmen… Daha Çölyak Gövdesinin Anatomisi, Şeması ve İşlevi Vücut haritaları

Kıkırdak anatomisi, işlevi ve diyagramı Vücut haritaları

Trakeada veya trakeada, trakeal kıkırdak olarak da bilinen trakeal halkalar bulunur. Kıkırdak güçlü fakat esnek bir dokudur. Trakeal kıkırdak, nefes alırken hareket etmesine ve bükülmesine izin verirken trakeayı desteklemeye yardımcı olur. Trakeada genellikle kişiden kişiye değişen on altı ila yirmi bireysel kıkırdak vardır. Bu C şeklindeki kıkırdaklar… Daha Kıkırdak anatomisi, işlevi ve diyagramı Vücut haritaları

Malleus kemiklerinin tanımı, işlevi ve anatomisi Vücut haritaları

Malleus, orta kulaktaki üç küçük kemiğin en uzak ve en büyüğüdür ve tipik bir yetişkinde ortalama sekiz milimetre uzunluğa ulaşır. Kemiğin çekiç veya kulağa bağlı küçük bir kemik şeklinde olması nedeniyle gayri resmi olarak çekiç denir. Baş, boyun, ön işlem, yan işlem ve manubriumdan oluşur. … Daha Malleus kemiklerinin tanımı, işlevi ve anatomisi Vücut haritaları